Ga naar de inhoud

Zakelijke Verzekeringen

Zakelijke verzekeringen zijn vaak een ondergeschoven kindje bij startende ondernemers. Ondernemers staan in het algemeen bekend vanwege enthousiasme, gedrevenheid en een droom die nagejaagd wordt. Hierbij wordt vaak niet direct gedacht aan het afsluiten van verzekeringen voor ondernemers. Dit terwijl een goede basis hierbij een ondernemer kan behoeden voor grote schades en onverwachte kostenposten. In tegenstelling tot medewerkers in loondienst, ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van risico’s die je niet zelf kan dragen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan verschillende bedrijfsverzekeringen zoals een AOV of bijvoorbeeld een pensioenverzekering.

Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een bedrijfsverzekering die de schade dekt als u schade maakt bij een klant terwijl u aan het werk bent. Verzekeraars maken onderscheid tussen schade die privé en zakelijk wordt gemaakt. Daarom dekt een WA-verzekering geen schade die ontstaat als u aan het werk bent bij een klant. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade wel. Het kan zomaar gebeuren dat u aan het werk bent en iets waardevols omstoot in het huis van de klant. Deze schade wordt niet gedekt door een WA-verzekering, omdat dit onder het ondernemersrisico valt. Het kan u heel wat geld gaan kosten. Als u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, wordt deze schade wel vergoed.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de schade dekt als een klant verlies lijdt omdat u een verkeerd advies heeft gegeven. Deze verzekering is vooral interessant voor ondernemers met beroepen waarvan je als klant een bepaald resultaat mag verwachten, zoals medici of juristen. Het kan zijn dat u als arts een cliënt adviseert om zich niet te laten opereren en dat de cliënt hierdoor nooit meer zijn arm kan gebruiken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt dan de schade. De premie van deze bedrijfsverzekering is erg afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het beroep zelf.

Zakelijke Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die de schade aan uw opstal vergoedt. Een bedrijfspand kan op veel manieren beschadigen, bijvoorbeeld door storm, brand en blikseminslagen. Een gebouw kan zodanig beschadigen dat er niet meer gewerkt kan worden. Dan zal het pand opnieuw gebouwd moeten worden of zult u een nieuw pand moeten kopen. De kosten hiervan worden vergoed door een opstalverzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die de vermindering van de bruto winst vergoed als het bedrijf door schade aan het bedrijfspand, goederen of inventaris niet voortgezet kan worden. Als het bedrijf niet voortgezet kan worden, heeft de ondernemer tijdelijk ook geen inkomsten. Dan kan de ondernemer in moeilijkheden komen met de vaste lasten die nog wel betaald moeten worden. Door een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten bent u verzekerd van inkomsten als het bedrijf niet meer voortgezet kan worden door schade aan het gebouw of bedrijfsmiddelen.

Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de kosten van rechtshulp vergoed. Ook ondernemers hebben wel eens te maken met een juridisch conflict. Omdat veel mensen geen ervaring hebben met het verloop van een juridisch proces, is professionele ondersteuning vaak van groot belang. De kosten die gemaakt worden bij zo een proces zijn hoog. Daarom is het verstandig om verzekerd te zijn tegen de kosten van rechtshulp, zodat de ondernemer zelf niet deze kosten hoeft te betalen. Hiervoor kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een cruciale persoonlijke verzekering voor ondernemers. Een AOV dekt het risico dat je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer je werkzaamheden uit kan voeren. Hierdoor wordt het inkomensverlies gecompenseerd.

Zakelijke Autoverzekering

Bedrijfsauto´s moeten goed verzekerd zijn. Daarom ben je verplicht om een zakelijke autoverzekering af te sluiten voor je wagenpark. Lees alles over de verschillende vormen zoals casco, WA en allrisk zakelijke autoverzekeringen.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een bedrijfsverzekering die speciaal gericht is op ongevallen die op of om het werk plaats kunnen vinden. Door een ongevallenverzekering af te sluiten bent u of zijn uw medewerkers verzekerd tegen ongevallen op de werkvloer. Deze ongevallenverzekering is speciaal gericht op ondernemers.

Zorgverzekering voor ondernemers

De zorgverzekering voor ondernemers is zoals voor iedereen verplicht. De variant die gericht is op ondernemers heeft vaak een speciaal pakket wat gericht is op de doelgroep. Als ondernemers staat het natuurlijk vrij om het type zorgverzekering te kiezen wat je wilt. Hier is meer te vinden over de inhoud van zorgverzekeringen voor zzp-ers.

Verzuimverzekering

Ziekteverzuim is een belangrijke oorzaak van veel problemen bij bedrijven. Met een verzuimverzekering wordt een onderneming beschermd tegen de kosten van langdurig verzuim. Een chronisch zieke medewerker kan een bedrijf veel geld kosten. Daarom is het verstandig om voor vast personeel een verzuimverzekering af te sluiten.

WGA Verzekering

Een langdurig zieke werknemer kan voor veel problemen zorgen. Met een WGA verzekering wordt een onderneming verzekerd tegen de kosten van een hervattingsregeling. Stel dat iemand voor 30% weer kan werken, dan is het mogelijk om voor de andere 70% van het inkomen verzekerd te zijn dmv WGA.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering zorgt ervoor dat ondernemers gedekt zijn op het moment dat afnemers failliet gaan en een openstaande rekening (krediet) niet meer kunnen voldoen. Afhankelijk van de grootte van het krediet van afnemers kan het interessant zijn om een kredietverzekering af te sluiten.