Ga naar de inhoud

Wetten en regels rondom boekhouden

hoe veilig is online boekhouden

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van vennootschap-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een administratie. U bent wettelijk verplicht deze administratie 7 jaar te bewaren. Ook de belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van uw administratie. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, moet u de gegevens van onroerende zaken tien jaar bewaren.

Veilig online boekhouden

Net zoals bij bankieren via internet speelt beveiliging bij dit systeem een belangrijke rol. Daarom is aan de dit punt veel aandacht besteed. De aanmelding in het systeem geschied met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Al het dataverkeer tussen de gebruiker en de servers wordt beveiligd en versleuteld verstuurd. De locatie waar de machines staan waarop de administratie wordt gevoerd, is zeer goed beveiligd. Per gebruiker is eenvoudig aan te geven welke gegevens afgeschermd moeten worden, terwijl de overige data wel getoond of ingevoerd mogen worden. Boekhoudprogramma’s zijn buitengewoon veelzijdig en bieden vele mogelijkheden o.a. voor budgetteren, automatisch afletteren, projectadministratie, onkostenregistratie, periodieke rapportage, enz.

Om van dit nieuwe systeem gebruik te kunnen maken hoeft men slechts te beschikken over een internetverbinding en een PC. Er hoeft verder geen apparatuur of licentie te worden aangeschaft. Men neemt een abonnement voor een vast bedrag per maand. De opzet van het systeem is zeer geavanceerd. Dat betekent dat veel gebruikers gebruik kunnen maken van dezelfde installatie. Daardoor kan de abonnementsprijs drastisch omlaag. De gegevens worden per klant in een aparte database opgeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *