VOF

Een vennootschap onder firma is een bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Afgekort wordt het ook wel een vof genoemd. Alle ondernemers of vennoten brengen iets in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Er is geen minimum kapitaal nodig voor de oprichting van een vennootschap onder firma.

VOF Oprichten

Voordat u de vof inschrijft bij de Kamer van Koophandel is het verstandig om samen met de andere ondernemers een vennootschapscontract op te stellen. Hierin worden alle afspraken tussen de vennoten beschreven. Het is bij het oprichten van een VOF niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen, maar het is wel verstandig om te doen. De afspraken die in het VOF-contract komen te staan hebben betrekking op wie de vennoten zijn en wat ze inbrengen, de duur van de vennootschap en waarvoor de ondernemers aansprakelijk zijn. Ook wordt erin beschreven hoe winst en verlies worden verdeeld en hoe de vennoten het bedrijf vertegenwoordigen. Andere zaken die meestal in een vennootschapscontract staan hebben betrekking op het omgaan met geschillen, afspraken bij arbeidsongeschiktheid of ziekte en concurrentiebeding geld. Het contract kunt u het beste samen met een accountant of juridisch adviseur opstellen en u legt het vast bij de notaris. Daarnaast zijn er ook veel voorbeeld contracten op internet te vinden om een VOF op te richten.

Het inschrijven in het handelsregister van de KvK is verplicht bij het oprichten van een vennootschap onder firma. Bij het inschrijven kunt u nog een aantal afspraken maken over het opstellen van contracten. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat een individuele vennoot namens de vof maar tot een bepaald bedrag een contract mag ondertekenen. Hierdoor weten de vennoten en de zakenpartners precies voor welke bedragen ze contracten mogen aangaan. Als een vennoot een contract ondertekent met een hoger bedrag dan het opgegeven bedrag, dan is deze persoon zelf aansprakelijk en niet de vof.

Aannemen van personeel bij een VOF

Een vof heeft de mogelijkheid om personeel aan te nemen. U zult dit dan wel bij de Belastingdienst moeten melden, zodat zij u maandelijks een formulier kunnen sturen om de loonbelasting op te geven.

Vennootschap Onder Firma en Belastingzaken

De ondernemers van een vof zijn ieder zelfstandig ondernemer en betalen dan ook inkomstenbelasting over hun eigen winst. Daarnaast betalen de vennoten ook btw over de producten of diensten die zij verkopen. Meestal gaat het hierbij om 21% btw, maar het kan ook voorkomen dat het btw-tarief 6% of 0% is. Als u personeel aanneemt, zult u tevens loonbelasting moeten betalen. Als ondernemer van een vof betaalt u dus inkomstenbelasting, maar u kunt in de meeste gevallen ook gebruikmaken van bepaalde aftrekposten. Zo kunt u gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. U heeft recht op zelfstandigenaftrek als u minimaal 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. Het is mogelijk om te profiteren van startersaftrek als u recht heeft op zelfstandigenaftrek en in de afgelopen vijf jaar maximaal tweemaal heeft geprofiteerd van zelfstandigenaftrek. Een andere regel is dat u minimaal één jaar geen bedrijf heeft gehad in de afgelopen vijf jaar. U kunt tevens gebruikmaken van de startersaftrek als u jaarlijks minimaal achthonderd uur aan uw bedrijf besteedt en arbeidsongeschikt bent. Als laatste aftrekpost voor de inkomstenbelasting is er de mkb-vrijstelling. Voor deze vrijstelling gelden geen speciale regels en iedere ondernemer mag er dan ook gebruik van maken. De mkb-vrijstelling is een bepaald percentage dat u van uw fiscale winst (winst – zelfstandigenaftrek en startersaftrek) mag halen. U hoeft dan enkel belasting te betalen over de winst die daarna overblijft.

Naast de aftrekposten voor de inkomstenbelasting kunt u ook profiteren van belastingvoordeel op de btw. Dit wordt ook wel de kleine-ondernemersregeling genoemd. Hierbij gaat het om het bedrag dat u in een jaar aan tijd btw moet betalen. Als dit bedrag lager is dan 1.883 euro, hoeft u geen btw of minder btw af te dragen. Een man-vrouwfirma als vof kan ook extra belastingvoordeel opleveren. Als beide partners door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemers worden gezien, kan dit dubbel belastingvoordeel opleveren.

Waarvoor bent u verzekerd?

Na uw 65e heeft u als ondernemer bij een vof recht op AOW. Dit is namelijk ingehouden van uw inkomsten door middel van volksverzekeringen. Meestal gaat het dan wel om een minimuminkomen. Veel vennoten verzorgen dan ook zelf een aanvullend pensioen. Daarnaast is het goed om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, aangezien u hiervoor niet automatisch verzekerd bent.

Aansprakelijkheid bij een vof

Alle vennoten van een vof zijn aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap. Eerst zullen de schuldeisers het vermogen van het bedrijf gebruiken om de schulden af te lossen. Als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten aansprakelijk stellen. Zij kunnen dan beslag leggen op het privé-vermogen van u en uw partner. Het kan dus zijn dat u de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot zijn gemaakt moet aflossen met uw privé-vermogen. Dit geldt echter niet voor de privé-schulden van een andere vennoot. Huwelijkse voorwaarden voorkomen dat uw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap onder firma. Bij een man-vrouwfirma werken huwelijkse voorwaarden echter niet, omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

Wat zijn de voordelen van een VOF?

 • Eenvoudig op te richten
 • Geen minimum kapitaal vereist
 • Profiteren van de inbreng van andere vennoten
 • Mogelijk om personeel aan te nemen
 • Belastingaftrek door middel van zelfstandigenaftrek t.h.v. 7.280 euro (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)
 • Belastingaftrek door middel van startersaftrek t.h.v. 2.123 euro (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)
 • Belastingaftrek door middel van mkb-vrijstelling: geen belasting betalen over 14% van uw fiscale winst
 • Belastingaftrek door middel van kleine-ondernemersregeling (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)
 • AOW verzekerd na uw 65e

Wat zijn de nadelen van een VOF?

 • U zult zich als mede-eigenaar van de VOF moeten houden aan de gemaakte afspraken met andere vennoten
 • U bent aansprakelijk bij schulden (evenals uw partner zonder huwelijkse voorwaarden)