Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm om een doel te bereiken of een wens uit te laten komen. Meestal maakt het bestuur van de vereniging geen winst. Een vereniging moet minstens twee leden hebben die deelnemen aan de ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem op deze vergadering. Verenigingen in Nederland zijn verplicht om lid te zijn van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze organisaties zorgen ervoor dat de gemeenschappelijke belangen worden behartigd. Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties zijn vormen van verenigingen waarvoor aanvullende eisen gelden.

Oprichten van een Vereniging

Bij het oprichten van een vereniging kunt u kiezen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Het is verplicht om een notariële akte op te stellen bij de notaris als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wilt oprichten. Daarna dient u de organisatie in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid niet verplicht om een notariële akte op te stellen en u hoeft het bedrijf niet in te schrijven bij de KvK. Het is echter wel verstandig om u in te schrijven in het handelsregister, aangezien u uw aansprakelijkheid hiermee kunt beperken. Een vereniging heeft de mogelijkheid om personeel aan te nemen. Dit dient dan wel te worden aangegeven bij de Belastingdienst.

Vereniging en belastingzaken

U kunt een vereniging met of zonder onderneming oprichten. Als u een vereniging met een onderneming opricht, dient u vennootschapsbelasting te betalen. Dit is 20% of 25% van de belastbare winst. In sommige gevallen moet u als vereniging met een onderneming ook btw afdragen. Hierbij gaat het om 21%, 6% of 0% van de winst. Als u personeel heeft aangenomen, dient u tevens inkomstenbelasting te betalen.

Als u vennootschapsbelasting moet betalen, kunt u profiteren van een aantal aftrekposten. Zo kunt u gebruikmaken van de investeringsaftrek en de kosten van uw investeringen van de winst aftrekken. Daarnaast is het mogelijk om te profiteren van willekeurige afschrijving, waarmee u goederen of diensten in een boekjaar voor een groter gedeelte van de belastbare winst kunt aftrekken. Een ander belastingvoordeel waar een vereniging gebruik van kan maken is de Research Developmentaftrek (RDA). U kunt dan de kosten en investeringen van nieuwe producten of diensten van de winst aftrekken, mits het Agentschap NL hiervoor haar toestemming heeft verleend.

Verzekering en aansprakelijkheid van een vereniging

Bestuurders van een vereniging zijn niet in loondienst, waardoor ze ook niet verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen. Daarom kan het goed zijn om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

De bestuurder van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is niet privé aansprakelijk, behalve als hij zelf verantwoordelijk is voor de schulden. Met een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u wel privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Door de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel kunt u de aansprakelijkheid beperken.

Voordelen van een vereniging

  • Wens uit laten komen of een bepaald doel bereiken
  • Geen startkapitaal vereist
  • Slechts voor een klein deel privé aansprakelijk met een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • Mogelijkheid om personeel aan te nemen
  • Vereniging zonder onderneming hoeft geen belasting af te dragen

Nadelen van een vereniging

  • Privé aansprakelijk met een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  • Niet verzekerd voor de sociale verzekeringen