Stichting

Een stichting is een organisatie die een bepaald sociaal of ideëel doel wil verwezenlijken. Zo zijn er stichtingen die hulp bieden aan anderen of die proberen de natuur te behouden. Het is wel verstandig om alleen een stichting op te richten als u hiervoor een vermogen beschikbaar heeft. Een stichting heeft geen leden en bestaat dus enkel uit een bestuur (en personeel). Het is mogelijk om een onderneming op te richten bij de stichting, maar de winst van dit bedrijf moet dan wel worden besteed aan het doel van de stichting. Het is ook mogelijk dat de bestuurders in loondienst zijn, maar meestal is dit niet het geval en worden enkel de onkosten van de bestuurders vergoed.

Een stichting oprichten

Het is mogelijk om een stichting met meerdere personen op te richten. Voor de oprichting van een stichting dient u eerst een notariële akte bij de notaris op te stellen. Hierin staan de statuten, zoals de naam, het doel en de vestigingsplaats van de stichting en hoe bestuurders benoemd en ontslagen kunnen worden. Na het opstellen van de notariële akte kunt u zich inschrijven in het handelsregister van de KvK. Als bestuurder van een stichting heeft u de mogelijkheid om personeel aan te nemen. Geef dit wel door aan de Belastingdienst, zodat zij u iedere maand een formulier voor de aangifte loonbelasting kunnen sturen.

Fiscale en verzekeringszaken bij een stichting

Een stichting zonder onderneming hoeft geen belasting te betalen. Als u een stichting met een onderneming heeft, bent u wel verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over de winst. De vennootschapsbelasting bedraagt 20% of 25% van de belastbare winst. Afhankelijk van uw situatie dient u tevens btw te betalen. Het gaat dan om 21%, 6% of 0% van de winst.

Als u een stichting met onderneming heeft en vennootschapsbelasting moet betalen kunt u gebruikmaken van een aantal aftrekposten. Zo kunt u profiteren van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u de investeringen in bedrijfsmiddel van uw winst aftrekken. Op deze manier wordt de belastbare winst lager, waardoor u minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Ook is het soms mogelijk om sommige bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven, zodat u in een boekjaar een groter deel van de investeringskosten van een bepaald bedrijfsmiddel kunt aftrekken. U kunt profiteren van de Research Developmentaftrek (RDA) als u investeert in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Deze kosten kunnen dan worden afgetrokken van de winst. Hiervoor dient u eerst de goedkeuring te hebben van het Agentschap NL.

Aansprakelijkheid van een stichting

Meestal zijn bestuurders van stichtingen niet verzekerd voor de sociale verzekeringen. Het kan dan verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U bent echter wel verzekerd voor werknemersverzekeringen als u in loondienst bent van de stichting. Dan zult u namelijk ook loonheffing moeten betalen en hiermee betaalt u dan de premie voor de sociale verzekeringen.

Wat zijn de voordelen van een stichting?

  • Geschikt om sociaal of ideëel doel realiseren
  • Er is geen startkapitaal vereist voor een stichting
  • Een stichting kan worden opgericht met meerdere bestuurders
  • Mogelijkheid om personeel aan te nemen
  • Beperkte aansprakelijkheid
  • Stichting zonder onderneming hoeft geen belasting te betalen

Wat zijn de nadelen van een stichting?

  • Niet verzekerd voor de sociale verzekeringen