NV

Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon en lijkt erg op een besloten vennootschap. Net als bij een bv bent u als bestuurder in dienst van het bedrijf. Meestal richt u een naamloze vennootschap op met meerdere personen. Alle bestuurders van de nv hebben de hoogste macht en zijn tevens de aandeelhouders. Net als bij een bv is het kapitaal van het bedrijf onderverdeeld in aandelen. Het verschil is dat de aandelen van een naamloze vennootschap kunnen worden overgedragen. Aandelen die overdraagbaar zijn en verhandelbaar op de beurs mogen worden uitgegeven.

NV oprichten

Het is mogelijk om voor de oprichting van de nv al te starten met de activiteiten van uw bedrijf. Dit wordt ook wel een nv in oprichting genoemd. De aansprakelijkheid voor eventuele schulden ligt dan wel bij u. Voor de oprichting van een naamloze vennootschap gelden dezelfde eisen als voor de oprichting van een besloten vennootschap. Er zijn een oprichter, een bestuurder en een aandeelhouder nodig. Deze functies mogen ook door één persoon worden uitgevoerd. Het verschil met een besloten vennootschap is dat er voor een naamloze vennootschap een startkapitaal van 45.000 euro nodig is. In een notariële akte moeten de statuten worden opgesteld en deze akte moet worden goedgekeurd door de notaris. Daarna kan de nv worden ingeschreven bij de KvK. Vervolgens is de NV opgericht.

Winst onttrekken aan de NV

Het onttrekken van winst aan een nv werkt hetzelfde als bij een bv. Als er voldoende geld aanwezig is in de naamloze vennootschap, kunt u geld onttrekken aan de aandelen. Om zeker te weten dat er genoeg geld aanwezig is en dat de nv de schulden nog kan betalen, moet het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren voordat er winst kan worden onttrokken. Als uit deze toets blijkt dat de naamloze vennootschap nog minstens een jaar lang de schulden kan betalen, kan het bestuur goedkeuring verlenen. Het bestuur van een nv heeft de mogelijkheid om personeel aan te nemen. Het is wel verplicht om dit bij de Belastingdienst op te geven.

Naamloze Vennootschap en Belastingen

Over de belastbare winst van de nv dient u vennootschapsbelasting te betalen. Het gaat dan om 20% of 25% van de belastbare winst. De belastbare winst wordt berekend door bepaalde aftrekposten van de winst af te trekken. Zo kunnen investeringen, verliezen en lonen van de winst worden afgehaald. Over de producten of diensten die worden verkocht moet btw worden afgedragen.

Als bestuurder van een naamloos vennootschap krijgt u salaris, maar het is beter om zoveel mogelijk geld op te nemen uit de nv. Dan hoeft u namelijk minder belasting te betalen. De Belastingdienst berekent echter altijd loonbelasting en inkomstenbelasting over een loon van minimaal 42.000 euro, dus u kunt dit bedrag wel het beste minimaal als salaris laten uitbetalen. Ook bij het uitkeren van loon aan uw personeel krijgt u te maken met inkomstenbelasting en loonbelasting.

Over de winst die u onttrekt uit de naamloze vennootschap wordt dividendbelasting ingehouden. Het gaat hierbij om 15% van het bedrag en dit is dan ook minder dan loonbelasting en inkomstenbelasting. Daarom is het voor u voordeliger om winst te onttrekken aan het bedrijf, dan de winst uit te laten betalen als salaris.

Belastingvoordeel bij een NV

Een naamloze vennootschap kan niet profiteren van startersaftrek, zelfstandigenaftrek of mkb-vrijstelling. U zult echter wel btw af moeten dragen, maar u komt niet in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling. Er zijn echter wel een aantal aftrekposten voor de vennootschapsbelasting voor een naamloze vennootschap. U kunt gebruikmaken van de investeringsaftrek als u geld uitgeeft aan bedrijfsmiddelen. Daarnaast kunt u sommige bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Hiermee kunt u een groter deel van de investeringskosten voor een bedrijfsmiddel afschrijven in een boekjaar. Investeringen en kosten voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en goederen kunnen van de winst worden afgetrokken door middel van de Research Developmentaftrek (RDA). Hier kunt u gebruik van maken als dit door het Agentschap NL is vastgesteld.


Waarvoor bent u verzekerd?
Als bestuurder van een nv bent u in dienst bij het bedrijf en ontvangt u salaris. Hierover betaalt u de premie voor sociale verzekeringen en daarom bent u daar ook voor verzekerd. Dit geldt echter alleen als u niet voor het grootste gedeelte aandeelhouder van de naamloze vennootschap bent. Als u wel de meeste aandelen heeft, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid bij een nv
Met een naamloze vennootschap bent u niet privé aansprakelijk voor eventuele schulden, behalve als de schulden uw verantwoordelijkheid zijn. Voor schulden door te grote investeringen of te hoge uitkeringen van de winst kunt u wel privé aansprakelijk zijn. Daarom is het van belang om voldoende tijd te steken in de uitkeringstoetsen en geen onverantwoorde risico’s te nemen. Ook is het goed om direct de Belastingdienst te informeren als er niet voldoende geld is om premies en belastingen te betalen. Als laatste moet u jaarlijks de jaarstukken bij de KvK deponeren.

Voordelen van een naamloze vennootschap

 • Kan één of meerdere bestuurders hebben
 • Aandelen kunnen worden overgedragen
 • Bestuur kan personeel aannemen
 • Beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurder(s)
 • Belastingaftrek door investeringsaftrek
 • Belastingaftrek door willekeurige afschrijving (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)
 • Belastingaftrek door Research & Developmentaftrek t.h.v. 52% (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)
 • Verzekerd voor sociale verzekeringen (hiervoor gelden bepaalde voorwaarden)

Nadelen van een naamloze vennootschap

 • Startkapitaal van 45.000 euro is vereist
 • Relatief hoge belastingdruk bij lage winst
 • Geen zelfstandigenaftrek
 • Geen startersaftrek
 • Geen mkb-vrijstelling
 • Geen kleine-ondernemersregeling