Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij meerdere zogenaamde maten hetzelfde beroep uitvoeren. Dit doen ze onder een gemeenschappelijke naam. Bij een maatschap brengen de maten allemaal iets in, zoals geld, arbeid of goederen. De samenwerking tussen de personen is min of meer gelijkwaardig. Een maat kan enkel verplichtingen voor zichzelf aangaan en niet voor andere maten, behalve als hier van tevoren andere afspraken over zijn gemaakt.

Oprichten van een Maatschap

De meeste maatschappen kiezen ervoor om van tevoren een maatschapscontract op te stellen. Dit wordt niet verplicht gesteld, maar het kan wel heel handig zijn. Zo weet iedereen precies wat de afspraken zijn. Een juridisch adviseur of een advocaat kan u helpen bij het opstellen van het contract. Afspraken als bevoegdheden en winstverdeling komen in het maatschapscontract te staan. De Belastingdienst en zakenpartners zien dit contract ook als een bewijsmiddel. Na de opstelling en ondertekening van het maatschapscontract is het tijd om de maatschap in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiervoor heeft de KvK uw gegevens en die van uw maten nodig. Het is niet verplicht om uw maatschap in te schrijven in het handelsregister als u een stille maatschap zonder onderneming heeft. Een maatschap kan ervoor kiezen om personeel aan te nemen. Het is dan wel van belang om dit aan te geven bij de Belastingdienst, zodat zij u iedere maand een aangifte loonbelasting kunnen sturen.

Maatschap en belastingen

Iedere maat van een maatschap wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer. Dit betekent dat al deze personen inkomstenbelasting moeten afdragen over hun inkomsten van het bedrijf. Daarnaast dient de maatschap zelf 21%, 6% of 0% btw te betalen over de goederen of diensten die zij leveren. Een maatschap met personeel is tevens verplicht om loonbelasting af te dragen. Het is mogelijk om gebruik te maken van belastingvoordeel op de inkomstenbelasting. Veel ondernemers kunnen profiteren van de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moeten zij minimaal 1225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Naast de zelfstandigenaftrek is er ook de startersaftrek, waar u van kunt profiteren als u minimaal één jaar geen bedrijf heeft gehad in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast geldt ook dat u recht moet hebben op zelfstandigenaftrek en hier de afgelopen vijf jaar niet meer dan tweemaal gebruik van heeft gemaakt. Iedere ondernemer kan als laatste nog een bepaald percentage van zijn fiscale winst aftrekken. Dit wordt ook wel de mkb-vrijstelling genoemd.

Als u een maatschap heeft met uw echtgenoot of partner, kunt u van nog meer belastingvoordeel profiteren. De winst kan dan namelijk worden verdeeld over beide personen, waardoor u dubbel belastingvoordeel krijgt. Ieder bedrijf kan gebruikmaken van belastingvoordeel op de btw als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Indien u minder dan 1.883 euro per jaar aan btw hoeft te betalen, hoeft u helemaal geen btw of minder btw af te dragen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid bij een maatschap

Als ondernemer bij een maatschap heeft u recht op AOW, omdat u de premie volksverzekeringen betaalt. Het is verstandig om zelf nog voor een aanvullend pensioen te zorgen, omdat de AOW maar een minimum inkomen is. Ook kan het goed zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De ondernemers van een maatschap zijn namelijk niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een maat van een maatschap is bij schulden tevens privé aansprakelijk. Het verschil met een vof is echter dat deze persoon enkel aansprakelijk is voor een bepaald deel van de schulden. Dit deel staat gelijk aan de delen van de andere maten. U bent niet aansprakelijk voor de schulden van een andere maat, als deze persoon onbevoegd heeft gehandeld.


Overlijden of uittreden van een maat
Als één van de maten uittreedt of overlijdt, zal de maatschap worden beëindigd. Het is echter mogelijk om in het maatschapscontract te beschrijven dat de andere maten na uittreding of overlijden van een maat de maatschap gewoon kunnen voortzetten. Indien de maatschap toch wordt beëindigd, worden de schulden en eventuele winst verdeeld.

Voordelen van een maatschap

 • Gemakkelijk op te richten
 • Startkapitaal is niet nodig
 • Profijt van de inbreng van andere maten
 • Aannemen van personeel is mogelijk
 • Enkel voor een bepaald deel privé aansprakelijk
 • Belastingaftrek door zelfstandigenaftrek t.h.v. 7.280 (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan)
 • Belastingaftrek door startersaftrek t.h.v. 2.123 (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan)
 • Belastingaftrek door mkb-vrijstelling: 14% van de fiscale winst is onbelast
 • Belastingaftrek door kleine-ondernemersregeling (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan)
 • Na uw 65e krijgt u AOW

Nadelen van een maatschap

 • U zult zich moeten houden aan gemaakte afspraken met andere maten
 • Privé-vermogen is voor een deel aansprakelijk (zonder huwelijkse voorwaarden ook dat van de partner)