Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Een coöperatie is een speciaal soort vereniging waar u als zelfstandig ondernemer van kunt profiteren. De leden van een coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan. Zo kan een andere ondernemer bijvoorbeeld een deel van uw werk overnemen als u ziek wordt of u kunt samen met andere ondernemers bedrijfsmiddelen inkopen tegen een lagere prijs. Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bepaald soort coöperatie.

Soorten coöperaties

Er zijn veel soorten coöperaties, maar de meest voorkomende zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie. Een bedrijfscoöperatie zorgt ervoor dat bepaalde zakelijke belangen van de leden worden behartigd. Zo kunnen zij samen reclame maken of producten inkopen. Een ondernemerscoöperatie heeft leden die zelfstandig samenwerken. De leden van de vereniging kunnen dan samen afspreken om een bepaalde klus te doen.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een vorm van een coöperatie. Hiervoor gelden dan ook vrijwel dezelfde eisen als voor een coöperatie. Het is een coöperatie met als leden ondernemers die zich met verzekeren bezighouden. De leden van de vereniging sluiten met elkaar en met het bedrijf verzekeringsovereenkomsten af. Op deze manier kunnen alle leden profiteren van de voordelen van het samenwerken met andere ondernemers.

Hoe kunt u een coöperatie oprichten?

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kunt u oprichten als u minimaal één partner heeft. U heeft voor de oprichting van een coöperatie een notariële akte nodig. De akte kunt u bij de notaris opstellen. Daarna kan de vereniging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De kosten voor de oprichting en de instandhouding van de coöperatie worden betaald door de leden. Met een coöperatie kunt u geen personeel aannemen. Het is wel mogelijk om nieuwe leden te werven. Zo kunt u met meerdere ZZP’ers samenwerken, waardoor zij bijvoorbeeld kunnen helpen bij bepaalde klussen.

Belastingzaken
Over de winst van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij dient u vennootschapsbelasting te betalen. Het gaat hierbij om 20% tot 25% van de winst. Bij uitkering van de winst aan leden hoeft er geen dividendbelasting afgedragen te worden. Leden die tevens werknemer van de coöperatie zijn dienen wel loonbelasting te betalen.

Belastingvoordeel
Het is mogelijk om gebruik te maken van aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Zo kunt u de kosten van investeringen in bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst, waardoor de belastbare winst lager wordt. Daarnaast kunt u in een boekjaar in bepaalde gevallen willekeurig afschrijven. Dit betekent dat u een groter deel van een bedrijfsmiddel mag afschrijven, zodat de belastbare winst van dat boekjaar nog lager wordt. Het is tevens mogelijk om te profiteren van de Research Developmentaftrek (RDA). Hiermee kunt u de kosten en investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen aftrekken van de belastbare winst.

Verzekering en aansprakelijkheid bij een coöperatie

Als u bestuurder bent van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met werknemerszelfbestuur bent u in fictieve dienstbetrekking. Dan zult u loonheffing moeten betalen en bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen. Daarnaast is een coöperatie verplicht zich te verzekeren voor WIA en WW, behalve als de organisatie uit twee personen bestaat.

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is privé aansprakelijk voor eventuele schulden. U kunt er echter ook voor kiezen om een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) op te richten. Dan kunt u uw aansprakelijkheid beperken of helemaal wegnemen.

Voordelen van een coöperatie

  • Profiteren van de overeenkomsten met andere leden
  • Geen startkapitaal vereist
  • Kan twee bestuurders of meer hebben
  • Mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken of weg te nemen met een BA of UA

Nadelen van een coöperatie

  • Geen mogelijkheid om personeel aan te nemen