Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een rechtsvorm met een beherende vennoot en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de leiding over het bedrijf en de stille vennoot staat de cv financieel bij. Eigenlijk kunt u de stille vennoot zien als een soort aandeelhouder die geld inbrengt en profiteert van financiële resultaten. Zo kunt u als beherende vennoot een bedrijf oprichten als u zelf te weinig kapitaal heeft.

Oprichten van een commanditaire vennootschap

Het is verstandig om voor het oprichten van de cv een vennootschapscontract op te stellen. Hierin worden de afspraken tussen de beherende vennoot en de stille vennoot beschreven, zoals de winstverdeling en de medezeggenschap van de stille vennoot. Het contract laat u vastleggen bij een notaris. U kunt ervoor kiezen om een juridisch adviseur of een accountant in de arm te nemen om u te helpen bij het opstellen van het vennootschapscontract.

Een commanditaire vennootschap dient u in te schrijven in het handelsregister van de KvK. Hierbij dient u uw eigen gegevens op te geven en de gegevens van eventuele andere beherende vennoten. Daarnaast geeft u aan hoeveel stille vennoten het bedrijf heeft en wat deze personen inbrengen.

Aannemen van personeel bij een CV

Met een cv heeft u de mogelijkheid om personeel aan te nemen. Het kan zijn dat de stille vennoot hier medezeggenschap over heeft. Dit is dan vaak aangegeven in het vennootschapscontract. De stille vennoot kan bijvoorbeeld invloed hebben op het aannemen en ontslaan van personeel. Het is wel nodig om bij de Belastingdienst op te geven dat u personeel aanneemt. U zult dan namelijk maandelijks een aangifte loonbelasting moeten doen.

Belastingzaken voor een Commanditaire Vennootschap

Zowel de beherende vennoten als de stille vennoten van een commanditaire vennootschap zijn verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de inkomsten van de winst. Daarnaast zal het bedrijf over de producten of diensten die worden verkocht btw moeten afdragen. In de meeste gevallen is het btw-tarief 21%, maar het kan ook gaan om 6% of 0%. Als de cv personeel in dienst neemt, zult u ook loonbelasting moeten betalen.

Een beherende vennoot is volgens de Belastingdienst een ondernemer en deze persoon kan dan ook profiteren van belastingaftrek over de loonbelasting. Allereerst is er de zelfstandigenaftrek, waarbij er een deel van uw winst wordt afgetrokken. Hiervoor geldt de regel dat u minstens 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. Startersaftrek is een tweede aftrekpost voor ondernemers. Hier heeft u recht op als u tevens recht heeft op zelfstandigenaftrek en hier niet meer dan tweemaal gebruik van heeft gemaakt in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast dient u in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen bedrijf te hebben gehad. Iemand die arbeidsongeschikt is en minstens achthonderd uur per jaar aan zijn bedrijf besteedt, kan ook profiteren van startersaftrek. Na eventuele aftrek van zelfstandigenaftrek en startersaftrek kunt u nog gebruikmaken van de mkb-vrijstelling. Hier heeft elke ondernemer recht op. Dit is een percentage dat u van uw winst af mag halen. De winst die uiteindelijk overblijft noemen we ook wel de belastbare winst en hierover wordt de inkomstenbelasting berekend.

De stille vennoot kan niet profiteren van belastingvoordeel door middel van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-vrijstelling. De Belastingdienst ziet deze persoon namelijk niet als ondernemer. Deze vennoot kan echter wel profiteren van investeringsaftrek. Een deel van het bedrag dat hij heeft geïnvesteerd in een onderneming mag hij van de winst aftrekken, waardoor hij een minder hoge winst heeft voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kan de stille vennoot ook gebruikmaken van willekeurige afschrijving, waarmee hij bedrijfsmiddelen eerder kan afschrijven en dus minder belastbare winst overhoudt.

Een commanditaire vennootschap kan tevens profiteren van belastingvoordeel op de btw. Hiervoor geldt namelijk dat u minder of geen btw hoeft te betalen, als u per jaar minder dan 1.883 euro aan btw hoeft af te dragen. Deze vorm van belastingvoordeel noemen we ook wel de kleine-ondernemersregeling. Een cv met personeel dient tevens loonbelasting af te dragen over het loon van het personeel. Dit kunt u opgeven via de aangifte loonbelasting.

Waarvoor bent u verzekerd?
Zowel de beherende vennoot als de stille vennoot zijn verzekerd van AOW na hun 65e. Beide personen dragen inkomstenbelasting af en daarmee ook de premie volksverzekeringen. Hiermee wordt hun AOW opgebouwd. Het gaat dan echter wel om een minimum inkomen en daarom kan het goed zijn om zelf nog een aanvullend pensioen af te sluiten. Als ondernemer in een vennootschap bent u niet verzekerd voor de WIA, de WW of de ziektewet en u kunt dan ook het beste zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheid bij een cv
De beherende vennoot van een cv is zowel zakelijk als privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Ook de partner van deze persoon is aansprakelijk, zolang er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld die dit uitsluiten. De stille vennoot is in de meeste gevallen enkel zakelijk aansprakelijk en kan dan ook alleen zijn investering kwijtraken. Deze persoon is echter wel privé aansprakelijk als hij zich als een beherend vennoot gedraagt.


Beëindigen van een Commanditaire Vennootschap
Een commanditaire vennootschap kan worden ontbonden door de vennoten. Eventuele schulden worden betaald door het bedrijf en eventueel ook door de beherende vennoten. De stille vennoten zijn hier niet aansprakelijk voor en hoeven dan ook niets extra bij te leggen. Na de betaling van eventuele schulden krijgt iedere vennoot zijn eigen aandeel terug en het restant wordt verdeeld over alle vennoten. Volgens de wet wordt een cv automatisch stopgezet als één van de vennoten overlijdt of ermee stopt. Het is echter ook mogelijk om van te voren in het contract vast te leggen dat de andere vennoten na het stoppen of overlijden van een andere vennoot het bedrijf mogen voortzetten.

Voordelen van een commanditaire vennootschap voor de beherende vennoot

 • Gemakkelijk op te richten
 • Startkapitaal is niet verplicht
 • Financiële steun van een stille vennoot
 • Profiteren van de inbreng van andere vennoten
 • Mogelijkheid om personeel aan te nemen
 • Profiteren van zelfstandigenaftrek t.h.v. 7.280 euro (hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen)
 • Profiteren van startersaftrek t.h.v. 2.123 euro (hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen)
 • Profiteren van mkb-vrijstelling: betaal geen belasting over 14% van uw fiscale winst
 • Profiteren van de kleine-ondernemersregeling (hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen)
 • AOW na uw 65e

Nadelen van een commanditaire vennootschap voor de beherende vennoot

 • U zult aan bepaalde afspraken met andere vennoten moeten voldoen
 • Aansprakelijk op uw privé-vermogen (ook dat van uw partner zonder huwelijkse voorwaarden)

Voordelen van een commanditaire vennootschap voor de stille vennoot

 • Gemakkelijk op te richten
 • Startkapitaal is niet verplicht
 • Deels medezeggenschap over het bedrijf
 • Profiteren van financiële resultaten
 • Niet aansprakelijk voor eventuele schulden
 • Belastingvoordeel door middel van investeringsaftrek
 • Belastingvoordeel door middel van willekeurige afschrijving
 • Na uw 65e ontvangt u AOW

Nadelen van een commanditaire vennootschap voor de stille vennoot

 • Slechts weinig medezeggenschap over het bedrijf
 • Verlies van uw investering is mogelijk