BV

Een besloten vennootschap, ofwel een BV oprichten, is een rechtspersoon en als bestuurder bent u in dienst van het bedrijf. Hierdoor bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden, behalve in bepaalde gevallen. Het is mogelijk om met meerdere personen een bv op te richten. De bestuurders van een besloten vennootschap zijn de aandeelhouders en bezitten de hoogste macht in het bedrijf. Zij geven de bv dan ook dagelijks leiding. Het kapitaal van de op te richten bv is verdeeld in aandelen en deze aandelen staan op naam van de aandeelhouders. Jaarlijks is het bedrijf verplicht om jaarstukken bij het KvK in te leveren.

BV Oprichten

Voordat u een bv opricht kunt u een bv in oprichting hebben (BV i.o.), als u al met de activiteiten van uw bedrijf bent gestart. Dan bent u echter wel aansprakelijk voor eventuele schulden. Voor het oprichten van een besloten vennootschap zijn een oprichter, een bestuurder, een aandeelhouder en een startkapitaal van 1 eurocent nodig. Het is ook mogelijk dat één persoon de functies van oprichter, bestuurder en aandeelhouder uitvoert. Het startkapitaal stort u in het vennootschap. U dient de statuten van het bedrijf op te stellen in een notariële akte en deze te laten controleren door een notaris. De notaris zal de bv na goedkeuring inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Er zijn bedrijven die deze gehele procedure uit handen nemen en voor u een BV oprichten.

Geld onttrekken aan de bv

Als bestuurder van een besloten vennootschap bent u in dienst van het bedrijf en u zult dan ook loon ontvangen. Het kan zijn dat u een deel van de winst wilt onttrekken uit de bv. Dit bedrag gaat dan van uw aandelen af. Het uitkeren van winst is enkel mogelijk als er genoeg geld aanwezig is in de besloten vennootschap. Dit betekent dat de schulden nog betaald moeten kunnen worden en dat het bedrijf niet in gevaar komt. Het bestuur zal een uitkeringstoets moeten uitvoeren voordat ze goedkeuring verleent om geld uit de aandelen van de bv te onttrekken. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de bv na de uitkering nog minstens een jaar lang de schuldeisers kan betalen. Soms kan het goed zijn om advies aan een accountant te vragen.

Belastingzaken en de BV

Als bestuurder van een besloten vennootschap kunt u personeel aannemen. U dient dit op te geven bij de Belastingdienst. De bestuurder van een bv is in dienst van het bedrijf en krijgt dan ook salaris. Het is voordeliger om geld op te nemen uit de besloten vennootschap, maar u moet van de Belastingdienst jaarlijks minimaal een salaris hebben van 42.000 euro. Ook als uw salaris minder hoog is, zal de Belastingdienst de belastingen berekenen aan de hand van dit bedrag. Voor de uitkering van uw salaris krijgt u te maken met inkomstenbelasting en loonbelasting. Hiermee krijgt u ook te maken bij het uitkeren van salaris aan uw personeel. Over de belastbare winst in een boekjaar wordt vennootschapsbelasting ingehouden. De belastbare winst is de winst waar bepaalde posten vanaf zijn getrokken. Zo worden de lonen van de bestuurders en de werknemers en andere uitgaven en verliezen van het bedrijf van de winst afgetrokken. De vennootschapsbelasting is 20% en 25% als de winst hoger is dan 200.000 euro. Als u een deel van de winst wilt onttrekken aan de bv, zult u dividendbelasting moeten afdragen. De dividendbelasting is 15% van het bedrag dat wordt uitgekeerd. De besloten vennootschap zal daarnaast ook btw moeten afdragen over de goederen of diensten die zij verkopen. Dit kan 21%, 6% of 0% btw zijn.

Belastingvoordeel BV

Als bestuurder van een bv komt u niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek of mkb-vrijstelling. Daarnaast kunt u ook niet profiteren van de kleine-ondernemersregeling waarmee u minder of geen btw hoeft af te dragen. Een bv kan wel gebruikmaken van verschillende aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Zo kunt u profiteren van investeringsaftrek als u in bedrijfsmiddelen investeert. Het bedrag dat u besteedt aan investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u (deels) van de winst aftrekken, waardoor u minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Ook mag u onder bepaalde voorwaarden willekeurig afschrijven, waardoor u de kosten van een investering voor een groter deel afschrijft in een boekjaar. Een ander belastingvoordeel voor de vennootschapsbelasting is de Research & Developmentaftrek (RDA), waarmee u de investeringen en kosten van de ontwikkeling van nieuwe goederen en diensten van de winst kunt aftrekken. Het gaat dan om de kosten die u heeft gemaakt voor materialen en apparatuur om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Door het Agentschap NL wordt vastgesteld of u gebruik kunt maken van deze aftrekpost.

Verzekeringen en aansprakelijkheid bij BV

Een bestuurder van een besloten vennootschap is in dienst bij het bedrijf en dit betekent dat deze persoon voor de sociale verzekeringen is verzekerd. Deze verzekeringen gelden echter niet als u voor het grootste gedeelte aandeelhouder bent van het bedrijf. Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal aspecten. In dat geval kunt u het beste zelf een verzekering voor uw pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De bestuurders van een bv zijn in de meeste gevallen niet privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. De schuldeisers kunnen de schulden dan enkel verhalen op het vermogen van de besloten vennootschap. Het is echter wel zo dat u wel aansprakelijk bent met uw privé-vermogen, als u zelf verantwoordelijk bent voor de schulden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u teveel aandelen van het bedrijf heeft uitgekeerd of als u te grote investeringen hebt gedaan. Om niet privé aansprakelijk te zijn voor de schulden dient u geen onverantwoorde risico’s te nemen, de jaarstukken te deponeren en de Belastingdienst meteen in te lichten als u de premies en belastingen niet kunt betalen. Daarnaast maken banken meestal de afspraak dat u ook privé aansprakelijk bent als u een lening afsluit. Het kan goed zijn om een holding op te richten. Een holding is ook een bv, maar deze bv kan de aandelen van een andere bv bezitten. Zo zorgt u ervoor dat deze aandelen niet meer onder het ondernemersrisico vallen.

Voordelen van een besloten vennootschap

 • Startkapitaal is slechts 1 eurocent
 • Kan alleen of met anderen worden opgericht
 • Mogelijkheid om personeel aan te nemen
 • Beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurder(s)
 • Belastingvoordeel door middel van investeringsaftrek
 • Belastingvoordeel door middel van willekeurige afschrijving (als u voldoet aan bepaalde voorwaarden)
 • Belastingvoordeel door middel van Research & Developmentaftrek t.h.v. 52% (als u voldoet aan bepaalde voorwaarden)
 • Verzekerd voor de sociale verzekeringen (als u voldoet aan bepaalde voorwaarden)

Nadelen van een besloten vennootschap

 • Bij een lage winst relatief hoge belastingdruk
 • Hoge(re) oprichtingskosten
 • Geen zelfstandigenaftrek
 • Geen startersaftrek
 • Geen mkb-vrijstelling
 • Geen kleine-ondernemersregeling
 • Een BV oprichten kost geld