Crediteuren

Een crediteur is een relatie aan wie u een schuld heeft. Crediteuren zijn leveranciers die op grond van hun leveranties (producten, diensten) een vordering op de onderneming hebben. Het gaat dus om niet betaalde rekeningen. Net zoals u graag uw rekeningen op tijd betaald wilt zien, geldt dat natuurlijk ook voor uw crediteuren. Weet wat de betalingsvoorwaarden zijn van uw crediteur of maak daar duidelijke afspraken over, en houdt u zich daar ook aan.

Mocht u dan een keer door onvoorziene omstandigheden niet op tijd uw rekening kunnen betalen, dan kunt u vaak redelijke afspraken maken. U staat immers als een goede klant en een goede betaler te boek. Blijf eerlijk en doe geen beloften die u niet na kunt komen. Zorg dat u zelf hierin het eerste contact opneemt, dat zal zeker op prijs gesteld worden.

Het zal duidelijk zijn dat dit uitzonderingen behoren te zijn. Is het regelmaat dan is het hoogstwaarschijnlijk van belang dat u uw hele structuur van uw bedrijf eens nader bekijkt, omdat er dan mogelijk sprake is van een structureel probleem. Het is dan zaak dat u de problemen binnen uw bedrijf eerst oplost, en niet steeds uw crediteuren hiervoor op laat draaien.

Het lijkt zo makkelijk, in de betalingsvoorwaarde staat binnen dertig dagen betalen. Dat geeft u dus 30 dagen respijt. Of anders gezegd, u heeft een krediet van 30 dagen, een leverancierskrediet. Maar…aan een leverancierskrediet kan een aardig prijskaartje hangen. Een klein voorbeeld: Bij betaling binnen 8 dagen mag vaak een betalingskorting van 2 procent in rekening gebracht worden. Als u na die tijd betaalt, bijvoorbeeld vlak voor de toegestane 30 dagen, maakt u gebruik van leverancierskrediet. Dit kost u dus twee procent voor 22 dagen. Op jaarbasis komt dit neer op 30 procent, een hoge prijs voor een kredietvorm.