Consolideren

Het samenvoegen van balans en winst- en verliesrekening van dochterondernemingen met die van de moedermaatschappij.
In het jaarverslag dient een moederonderneming aan te geven welke dochterondernemingen geconsolideerd zijn en welke niet. Volledige dochterondernemingen worden meestal volledig geconsolideerd, terwijl ondernemingen waarin het moederbedrijf een meerderheidsbelang bezit geconsolideerd worden naar verhouding van het percentage aandelen dat het moederbedrijf bezit. Dochterondernemingen waarin de moederonderneming minder dan 50 procent van de aandelen bezit, worden meestal niet geconsolideerd.