Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment. Boven een balans staat daarom altijd een datum. Verder is een balans altijd in evenwicht. Aan beide zijden staat hetzelfde totaal.

Aan de linkerkant staan de bezittingen van het bedrijf. We noemen dit de debetkant van de balans.
Aan de rechterkant staat het vermogen van het bedrijf. Dit vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen. De rechterkant noemen we de creditzijde van de balans.

De creditzijde van de balans geeft dus aan waar het geld dat in het bedrijf zit, vandaan komt (vermogensbron).
De debetzijde van de balans geeft aan wat men met dat geld gedaan heeft (vermogensbesteding).