Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de jaarlijkse waardevermindering van de vaste activa.