Factoring

Factoring is het uitbesteden van de debiteurenbewaking en -inning. Een factoringmaatschappij koopt de rekeningen die een bedrijf heeft uitstaan bij zijn debiteuren op, voor een bedrag dat lager ligt dan de totale som van deze rekeningen. Als het de factoringmaatschappij lukt om (vrijwel) al deze rekeningen te innen, dan levert dat de factoringmaatschappij dus geld op. Daar staat tegenover dat de factoringmaatschappij ook het risico heeft overgenomen dat sommige debiteuren helemaal niet betalen. Het bedrijf dat de rekeningen heeft uitgeschreven is van dit risico, en de bijbehorende zorgen, af. Het weet nu precies welk percentage van de uitstaande rekeningen ook daadwerkelijk binnen zal komen, want dat is het percentage dat de factoringmaatschappij betaalt voor deze rekeningen.