Detachering

De omstandigheid dat de werknemer met het oog op een kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature al of niet op een andere lokatie of bij een andere werkgever werkzaamheden verricht.