Current Ratio

De Current Ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De Current Ratio geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met op korte termijn beschikbare bezittingen van de onderneming. In formulevorm:

De Current Ratio = Vlottende Activa / Kortlopende schulden

Gezonde current ratio

Als vuistregel geldt dat een gezonde Current Ratio ligt tussen 1,1 en 1,5. Afzonderlijke ondernemingen en bedrijfstakken kunnen daarvan echter sterk afwijken.