Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is voor bijna elke ondernemer die aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoet van toepassing. Verder moet men de onderneming zelf drijven (en zo dus aan het urencriterium voldoen). Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek overigens onafhankelijk van het inkomen. Voor 2012/2013 is de hoogte van de zelfstandigenaftrek vastgesteld op € 7.280,=. Als de zelfstandige aan het begin van het bewuste kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt heeft men slechts recht op de helft van dit bedrag.

De zelfstandigenaftrek wordt in principe beperkt tot de gemaakte winst uit onderneming. Voor startende ondernemers is het de eerste 3 jaar mogelijk om de aftrek toch in zijn geheel toe te passen. Deze kan dan desgewenst worden verrekend met het eventuele inkomen uit arbeid.

Zelfstandigenaftrek voor niet-starters

Voor niet-starters kan de zelfstandigenaftrek niet verrekend worden met ander ‘box 1-inkomen’, zoals loon uit arbeid of een VUT-uitkering. Deze ondernemers kunnen in de daaropvolgende 9 jaar alsnog aanspraak maken op de niet benutte zelfstandigenaftrek. Dat mag alleen als er na aftrek van de zelfstandigenaftrek van het betreffende jaar nog sprake is van een daadwerkelijke, positieve winst uit onderneming.

Het is voor een ondernemer dus van essentieel belang om nauwgezet een goede urenadministratie bij te houden om daadwerkelijk voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te kunnen komen.