Startersaftrek

De startersaftrek is in feit een soort extra zelfstandigenaftrek, of een verhoging ervan. Als een ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren géén ondernemer was én bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.123,=. Wie in de eerste jaren van de onderneming nog niet helemaal aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek voldoet kan een paar jaar na het starten van de onderneming alsnog van de startersaftrek gebruik maken. Omdat er dan vaak ook pas sprake is van een redelijke winst kan dit ook wel zo aantrekkelijk zijn.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als een iemand vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ondernemer start kan men als ondernemer in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze aftrekpost geldt als men niet aan het normale urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur kan voldoen.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000,=, € 8.000,= en € 4.000,= voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar maar kan nooit hoger zijn dan de genoten winst.