Stakingsaftrek

Als een ondernemer één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer winst geniet staakt kan hij gebruik maken van de stakingsaftrek. De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar dat hij zijn onderneming staakt daadwerkelijk winst behaalt met zijn onderneming. De hoogte van de stakingsaftrek is bepaald op€ 3.630,= waar men éénmaal per leven gebruik van kan maken.