MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Zoals vermeld wordt wel eerst de ondernemersaftrek van de winst af gehaald. Als er na aftrek van die posten geen winst meer over blijft, is er dus ook geen MBK-winstvrijstelling mogelijk. Voor 2013 is de MKB-winstvrijstelling vastgesteld op 14% van de winst.