Milieu investeringsaftrek

Wie heeft geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen kan in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek. Wie echter gekozen heeft voor energie-investeringsaftrek kan geen milieu-investeringsaftrek meer krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen.

De milieu-investeringsaftrek biedt de ondernemer de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen door tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling waarbij men een investering op een willekeurig moment af kan schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%.

Men kan de MIA en VAMIL ook combineren. Hoewel het twee verschillende regelingen zijn worden ze vaak gecombineerd omdat beide regelingen van de zogenaamde Milieulijst gebruik maken. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. Om in aanmerking te komen voor de MIA/VAMIL dient de investering aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.300,= zijn.