Loonheffing

Over het loon dat werknemers verdienen moeten zij loonheffing afdragen. Die heffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies voor werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Om te voorkomen dat belastingplichtige werknemers ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moeten betalen houdt de werkgever dit op het loon in, dit gebeurt in de vorm van een loonheffing. De genoemde belastingen en premies worden door de ondernemer annex werkgever volgens het principe van de aangiftebelasting (dus aangifte en betaling op eigen initiatief) aangegeven en voldaan.

Loonheffing afdragen

De loonheffing die werkgevers namens hun werknemers afdragen wordt berekend over alle beloningen die zij hun werknemers verstrekken: niet alleen het salaris, vakantiegeld en loon voor overwerk maar ook over de eventuele provisie en een 13e maand. Ook het eventuele loon in natura zoals de bijtelling voor het privé-gebruik van een auto van de zaak telt mee voor de loonheffing. Bepaalde zaken zoals afgelegde zakelijk reiskilometers mogen ze wel belastingvrij vergoeden. In het geval van deze reiskostenvergoeding trouwens tot maximaal € 0,23 per kilometer.

De werkgever dient via een elektronische loonaangifte de loonheffing aan te geven en net als bij de Omzetbelasting ook zelf tijdig op de rekening van de Belastingdienst over te maken.