Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Men kan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komen als er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat men van de winst af mag trekken is afhankelijk van het totaalbedrag er per onderneming is geïnvesteerd.

Maakt uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan berekent u de aftrek door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband.

Voor 2013 wordt de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringaftrek volgens de volgende tabel berekend:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Miet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 t/m € 55.24828%
€ 55.249 t/m € 102.311€ 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931€ 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Meer dan € 306.9310%


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

De volgende investeringen bieden geen recht op investeringsaftrek:

  • Investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
  • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450,= per stuk bedragen.
  • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld BV’s en NV’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als een aandeelhouder van een BV bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel aan de BV verkoopt dan heeft de BV geen recht op investeringsaftrek. Men kan in bepaalde gevallen wel verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek.

Zeer zuinige auto’s en nulemissieauto’s komen wél in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.