BTW Aangifte

De omzetbelasting, in de volksmond ook wel BTW aangifte genoemd, is de belasting over de toegenomen waard van een dienst of product. In tegenstelling tot veel andere belastingen wordt de omzetbelasting bij nagenoeg iedere transactie door de ondernemer berekend en gefactureerd waarna de ondernemer deze weer op regelmatige basis aan de Belastingdienst af moet dragen. De zelf betaalde BTW mag daarbij uiteraard weer worden verrekend. Uitzondering op deze regel is de kleine ondernemersregeling.

Aangifte omzetbelasting

Het tarief van de omzetbelasting is afhankelijk van de soort en herkomst van het product en/of dienst en bedraagt tussen de nul en 21%. De toepassing van het nultarief is slechts in uitzonderlijke gevallen van toepassing of als de BTW verlegd is (wordt in een ander EU land geheven). Ook het zogenaamde ‘lage BTW’ van 6% is beperkt toepasbaar en bedoeld voor ‘noodzakelijke levensbehoeften’.

De hoogte van de omzetbelasting annex BTW wordt vrij zelden gewijzigd, alleen als de economische toestand het echt vereist of toelaat. De regelgeving omtrent het toekennen van het hoge of lage tarief wordt wel regelmatig aangepast. De omzetbelasting die een ondernemer bij aanschaf wordt berekend staat keurig op het aankoopbewijs of de factuur vermeld zodat over de hoogte daarvan geen onduidelijkheid hoeft te bestaan. Maar bij zelf te factureren diensten of goederen dient de ondernemer zich dus wel goed op de hoogte te stellen van het te hanteren tarief.

BTW Aangifte doen

Als de ondernemer een product heeft geleverd of een dienst heeft verricht moet hij die op de vereiste manier factureren. Op de factuur staat of er omzetbelasting wordt berekend, of er het hoge of lage tarief wordt gehanteerd, het daadwerkelijke BTW bedrag, enzovoorts. Ook moet de ondernemer de factuur, het factuurbedrag en ook de berekende BTW in de administratie opnemen. Zo kan er iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar een correcte aangifte omzetbelasting worden verzorgd. De belastingdienst bepaalt aan de hand van de door de ondernemer opgegeven schatting van de omzet hoe vaak de omzetbelasting moet worden aangegeven en afgedragen.

Omdat het bij de omzetbelasting om ene zogenaamde aangiftebelasting gaat dient men op eigen initiatief zowel bijtijds de aangifte te verzorgen als ook te zorgen dat de af te dragen omzetbelasting op tijd op de rekening van de Belastingdienst is overgemaakt. Men dient de aangifte en afdracht van de omzetbelasting binnen één maand na de door de Belastingdienst opgegeven termijnen te verzorgen.